Værdiskabende implementering af IT services og IT løsninger

Akkomplish Consult


Akkomplish Consult er bygget op omkring en gruppe konsulenter, der alle har flere års erfaring i senior- og executive management roller indenfor Informations Teknologi.

Samtlige konsulenter har haft en bred berøringsflade med alle områder indenfor Informations Teknologi – og kan derfor støtte ved gennemførelsen af forbedringer og forandringer indenfor dette område.

Baseret på vores mangeårige ledelses og specialist erfaring kan vi bidrage til at accelerere implementeringen af strategisk vigtige forandringer .Vores konsulenter har erfaring både indenfor den private og den offentlige sektor – og er specielt stærke indenfor den finansielle sektor.

De fleste af vores konsulenter har desuden arbejdet internationalt og for internationale organisationer – og har stor erfaring indenfor outsourcing og remote-management.

Vi er særdeles stærke indenfor projekt- og programledelse. Vi har haft ansvaret for mange store implementerings og forandrings projekter også på globale basis. Vi har succesfuldt gennemført projekterne og forankret relevante systemer og processer. Desuden har vi hver gang sikret den nødvendige parallelle organisations udvikling i de involverede organisationer.

Akkomplish_image2

Vi er meget fokuseret på professionalisme og effektivitet i alt hvad vi gør.


Vi tror på at alle virksomheder som udgangspunkt har sunde organisationer, processer og produkter (systemer), men at der af forskellige årsager forekommer situationer og forandringer, der er enten indefra eller udefra betinget. For eksempel et internt ønske om at effektivisere en forretning processes – eller ændre organisations strukturen –med afsmittende effekt på samtlige processer og organisatorisk ansvar. Det kan være et strategisk ønske om at udvide med nye produkter og serviceydelser, udskiftning af system og applikationer, outsourcing af dele eller totale forretningsprocesser og –services. Det kan også være oprydning og forbedring af kontrakter og samarbejdsaftaler med eksterne leverandører.

Eksempler på eksterne forandringer og påvirkninger, kan være ændret lovgivning og andre legale krav samt forandringer i de eksterne markeder hvori en organisation opererer i.

Disse situationer kræver alle speciel fokus og handling – et fokus der er udenfor organisations normale behov og muligheder. Forandringer kræver ressourcer, kompetencer og kapacitet der strækker sig ud over den normale tilgængelige in-house ekspertise.

Selv positive og ønskede forandringer kan være usunde for en organisation og kan resulterer i negative resultater, hvis forandringen ikke håndteres hurtigt professionelt og effektivt. Det er i disse situationer at Akkomplish Consult kan bidrage med ekspertise, ressourcer, værktøjer metoder og løsninger.